Lillebælt Smakkelaug

Lillebælt Smakkelaug er stiftet d. 21. oktober 1993 med henblik på at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egns typiske joller. Desuden er det vores formål at beskrive kystkulturen i vores nærområde, dvs. kyststrækningen fra Assens til Båring og fra Arøsund til Trelde Næs på Jyllandssiden.

Lillebælt Smakkelaug har ca. 170 medlemmer hvilket betyder, at mange personer er aktive i en eller flere af laugets aktiviteter.

Lillebælt Smakkelaug har igennem årene gennemført en række restaureringer og nybygninger af egnstypiske brugs- og lystfartøjer udført af frivillige medlemmer af lauget.

Vi råder over en række joller, pramme, lystfartøjer og Jagten “De To Søskende”. En del er sejlende, nemlig kopien af 3-smakke lodsjollen fra 1896, “Susanne”, søsat i 1997, spejlbygget smakkejolle “NORDENSKJOLD”, søsat i 2007, bæltbåden “METTE” bygget i 1976 af Ebbe’s bådebyggeri i Marstal. Jagten “De To Søskende”, bygget i 1910 til paketsejlads på Agersø i Storebælt. Jagten blev af skibsbevaringsfonden overdraget til en forening under Smakkelauget i 1996. Desuden findes en 12 fods skæbejolle til “De To Søslende”.

En del er under restaurering på Lillebælt-Værftet, en bundgarnsjolle bygget i 1922 på Middelfart Skibs- og Bådebyggeri til en lokal fisker på Føns Hoved, skænket af fisker Korfits Hansen, Føns. En 10 fods sejlpram, bygget hos den lokale bådebygger August Ulriksen, Middefart skænket af Schmidt-Andersen, Strib.

Ud over alle disse aktiviteter har laugets medlemmer deltaget i en løbende restaurering af værftsbygningere, værftets bedding og broer, nybygning af jollehusene, indviet i 2004. Den ene bygning indeholder værftets kystkultur udstilling, hvor der bl.a. er udstillet bådebygger værktøj, smakkejolle og motorjolle.

Lillebælt Smakkelaug udsender BLOKKEN 4 gange om året. Bladet udsendes til medlemmer af SMAKKELAUGET, LILLEBÆLT-VÆRFTETS VENNEFORENING og sponsorer, foreninger og andre interesserede. Blokkens oplag er på 450 eksemplarer.